Saara-Sofia Sirén Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Sirén, Saara-Sofia
Telefon: 09 432 3155
E-post: saara-sofia.siren@riksdagen.fi
Webbplats: www.saarasofia.fi
Yrke / titel: företagare, ekonom
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Framtidsutskottet (ersättare) 05.09.2018–
Miljöutskottet (medlem) 05.09.2018–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 10.06.2015–, (Vice ordförande) 16.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015–15.06.2017
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–05.09.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–06.09.2017
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 –