Sirkka-Liisa Anttila Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  26.03.1983 - 18.11.1996, 24.03.1999 -

Namn: Anttila, Sirkka-Liisa
Telefon: 09 432 3044
E-post: sirkka-liisa.anttila@riksdagen.fi
Webbplats: www.sirkka-liisa.com
Yrke / titel: förvaltningsnotarie
Valkrets: Tavastlands valkrets 24.03.1999 -
Tidigare valkrets: Tavastehus läns södra valkrets 26.03.1983 - 18.11.1996
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 30.06.2011 -
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015 -
Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Revisionsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 21.06.2018 -
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 09.06.2015 - , (Vice ordförande) 11.06.2015 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 16.02.2017 -
Styrelsen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.01.2017 - 31.12.2021
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (medlem) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Förste vice talman) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Förste vice talman) 30.03.1999 - 18.03.2003, (Förste vice talman) 02.02.2006 - 20.03.2007
Talmanskonferensen (Förste vice talman) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Förste vice talman) 30.03.1999 - 18.03.2003, (medlem) 06.05.2003 - 20.03.2007, (Förste vice talman) 02.02.2006 - 20.03.2007
Kanslikommissionen (Förste vice talman) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Förste vice talman) 30.03.1999 - 18.03.2003, (Förste vice talman) 02.02.2006 - 20.03.2007
Stora utskottet (medlem) 1983 - 1986, (ersättare) 07.04.1987 - 21.03.1991, (medlem) 11.04.1991 - 23.03.1995, (medlem) 02.04.2003 - 25.04.2003, (ersättare) 29.04.2003 - 08.09.2005, (medlem) 09.09.2005 - 10.02.2006, (medlem) 03.04.2007 - 18.04.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 1983 - 19.05.1989, (ersättare) 23.05.1989 - 10.04.1991, (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 1983 - 23.03.1995, (Ordförande) 11.04.1991 - 24.03.1995, (medlem) 29.04.2003 - 10.02.2006, (Ordförande) 06.05.2003 - 10.02.2006
Utrikesutskottet (ersättare) 10.05.1991 - 17.11.1992, (ersättare) 21.12.1993 - 23.03.1995
Kulturutskottet (ersättare) 10.05.1991 - 14.05.1991
Lagutskottet (medlem) 03.04.2007 - 18.04.2007
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 18.04.2007
Revisionsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Miljöutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 1985 - 1985
Riksdagens revisorer (medlem) 1985 - 31.12.1991
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 25.04.1989 - 12.01.1995, (medlem) 13.01.1995 - 31.12.1995, (Ordförande) 13.01.1995 - 04.04.1995, (Vice ordförande) 05.04.1995 - 31.12.1995, (medlem) 19.04.1996 - 25.04.1996, (medlem) 29.04.2003 - 06.02.2006, (Vice ordförande) 06.05.2003 - 06.02.2006, (ersättare) 10.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 29.04.2003 - 16.05.2006
Riksdagens lönedelegation (medlem) 1983 - 29.02.1992
Finlands delegation i Europaparlamentets och Finlands riksdags gemensamma kommitté (medlem) 01.01.1993 - 31.12.1994
Forum för internationella frågor (Förste vice talman) 21.04.2006 - 20.03.2007
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1999 -
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 26.03.1983 - 18.11.1996
Riksdagsledamot: 26.03.1983 - 18.11.1996
Efterträdare: Juha Rehula /cent
ledamot i Europaparlamentet
Regeringsmedlemskap
Minister: jord- och skogsbruksminister (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
jord- och skogsbruksminister (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011