Antti Rinne

Antti Rinne

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 4139
E-post:
antti.rinne(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
partiordförande, juris kandidat
Valkrets:
Nylands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Presidiet (Förste vice talman) 11.12.2019–
Talmanskonferensen (Förste vice talman) 11.12.2019–
Kanslikommissionen (Förste vice talman) 11.12.2019–
Forum för internationella frågor (Förste vice talman) 11.12.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • Statsminister (Rinne) 06.06.2019–09.12.2019
  • finansminister (Katainen) 06.06.2014–23.06.2014
  • finansminister (Stubb) 24.06.2014–28.05.2015
Ledamotsassistent:
Sofia Julin,
Telefon: 09 432 4139, 050 320 9161
E-post: sofia.julin(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster