Katja Hänninen Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  04.07.2014 -

Namn: Hänninen, Katja
Telefon: 09 432 3132
E-post: katja.hanninen@riksdagen.fi
Yrke / titel: studentmerkonom, försäljare
Valkrets: Uleåborgs valkrets 04.07.2014 -
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Revisionsutskottet (medlem) 03.09.2014 - 21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 14.06.2017
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 04.07.2014 -
Riksdagsledamot: 04.07.2014 -
Företrädare: Merja Kyllönen /vänst
Merja Kyllönen valts in i Europaparlamentet