Katja Hänninen

Katja Hänninen

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   04.07.2014–

Telefon:
09 432 3132
E-post:
katja.hanninen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
studentmerkonom, försäljare
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 04.07.2014–
Riksdagsuppdrag:
Revisionsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (medlem) 20.02.2020–
Ledamotsassistent:
Riikka Korpinurmi,
Telefon: 09 432 4153, 050 300 7248
E-post: riikka.korpinurmi(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster