Wille Rydman

Wille Rydman

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3145
E-post:
wille.rydman(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
politices magister
Valkrets:
Helsingfors valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–
Riksdagens revisorer (medlem) 10.05.2017–31.12.2023
Ledamotsassistent:
Kristiina Borgenström,
Telefon: 09 432 4145
E-post: kristiina.borgenstrom(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster