Wille Rydman Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Rydman, Wille
Telefon: 09 432 3145
E-post: wille.rydman@riksdagen.fi
Webbplats: www.willerydman.fi
Yrke / titel: politices magister
Valkrets: Helsingfors valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Lagutskottet (ersättare) 08.09.2016–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–
Riksdagens revisorer (medlem) 10.05.2017–31.12.2019
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 09.06.2015–18.09.2015
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2016–09.05.2017
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 –