Krista Mikkonen Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Mikkonen, Krista
Telefon: 09 432 3100
E-post: krista.mikkonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.kristamikkonen.fi
Yrke / titel: filosofie magister
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 16.06.2015–04.10.2016
Lagutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015–23.02.2017
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 08.09.2016–
Gröna riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 11.06.2015–07.09.2016