Krista Mikkonen

Krista Mikkonen

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3100
E-post:
krista.mikkonen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
filosofie magister, biolog
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Regeringsmedlemskap:
  • miljö- och klimatminister (Rinne) 06.06.2019–09.12.2019
  • miljö- och klimatminister (Marin) 10.12.2019–
Ledamotsassistent:
Mikko Jalo,
Telefon: 09 432 4168, 050 5968592
E-post: mikko.jalo(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster