Jani Mäkelä Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Mäkelä, Jani
Telefon: 09 432 3109
E-post: jani.makela@riksdagen.fi
Webbplats: www.janimakela.fi
Yrke / titel: systemexpert, tradenom
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 16.05.2017–
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 15.09.2017–
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 20.02.2018–
Tidigare riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015–29.06.2017
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 11.09.2015–29.06.2017
Trafikdelegationen (medlem) 16.09.2016–29.06.2017
Grundlagsutskottet (ersättare) 28.09.2016–29.06.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: arbetsutskottetSannfinländarnas riksdagsgrupp (medlem) 15.06.2017–