Ilmari Nurminen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Nurminen, Ilmari
Telefon: 09 432 3111
E-post: ilmari.nurminen@riksdagen.fi
Webbplats: www.meidanilmari.fi
Yrke / titel: förvaltningsstuderande
Valkrets: Birkalands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 09.02.2018–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Lagutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 09.06.2015–09.09.2016
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 –