Ulla Parviainen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Parviainen, Ulla
Telefon: 09 432 3122
E-post: ulla.parviainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.ullaparviainen.fi
Yrke / titel: rektor, pedagogie magister
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (ersättare) 19.06.2018 -
Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 07.09.2017 -
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 21.06.2018 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2017
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -