Olli-Poika Parviainen Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Parviainen, Olli-Poika
Telefon: 09 432 3121
E-post: olli-poika.parviainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.ollipoikaparviainen.fi
Yrke / titel: Filosofie magister (M.Sc), medianom (YH)
Valkrets: Birkalands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 11.06.2015–