Juha Pylväs

Juha Pylväs

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3127
E-post:
juha.pylvas(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
landsbygdsföretagare, agronom
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 14.02.2020–
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Ledamotsassistent:
Juha Ahtonen,
Telefon: 09 432 4002
E-post: juha.ahtonen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster