Juha Pylväs Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Pylväs, Juha
Telefon: 09 432 3127
E-post: juha.pylvas@riksdagen.fi
Webbplats: www.juhapylvas.fi
Yrke / titel: landsbygdsföretagare, agronom
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 09.06.2015–25.02.2016, (ersättare) 05.10.2016–16.04.2019
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015–09.05.2017, (medlem) 10.05.2017–16.04.2019
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015–04.10.2016
Lagutskottet (medlem) 05.10.2016–16.04.2019
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 –