Juha Pylväs Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Pylväs, Juha
Telefon: 09 432 3127
E-post: juha.pylvas@riksdagen.fi
Webbplats: www.juhapylvas.fi
Yrke / titel: landsbygdsföretagare, agronom
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 05.10.2016 -
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Lagutskottet (medlem) 05.10.2016 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 10.05.2017 -
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 09.06.2015 - 25.02.2016
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 09.05.2017
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 04.10.2016
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -