Sari Raassina Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Raassina, Sari
Telefon: 09 432 3130
E-post: sari.raassina@riksdagen.fi
Webbplats: www.sariraassina.fi
Yrke / titel: projektchef
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 23.06.2016 -
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 08.02.2017 -
Finansutskottet (ersättare) 06.03.2018 -
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 09.03.2018 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 13.04.2018 -
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 08.09.2016 -
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 05.05.2015 - 22.06.2016
Framtidsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 07.09.2016
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 30.03.2016 - 07.02.2017, (medlem) 16.06.2016 - 06.04.2018
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 09.03.2018 - 12.04.2018
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Samlingspartiets riksdagsgrupp (3:e vice ordförande) 23.06.2016 -