Veera Ruoho Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 - 29.06.2017, 30.06.2017 -

Namn: Ruoho, Veera
Telefon: 09 432 3144
E-post: veera.ruoho@riksdagen.fi
Webbplats: www.veeraruoho.fi
Yrke / titel: politices kandidat, polis
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 08.09.2017 -
Lagutskottet (medlem) 03.10.2018 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 07.09.2017 -
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 09.03.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015, (ersättare) 16.05.2017 - 05.09.2017
Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015 - 05.09.2017
Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 08.03.2016
Miljöutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 05.09.2017, (medlem) 07.09.2017 - 04.09.2018
Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet (medlem) 10.06.2015 - 22.09.2017
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (ersättare) 10.06.2015 - 22.09.2017
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 09.09.2016 - 22.09.2017, (Ordförande) 19.10.2016 - 22.09.2017
Forum för internationella frågor (medlem) 19.10.2016 - 22.09.2017
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 30.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 - 15.06.2017
Riksdagsgrupp Ruoho 16.06.2017 - 29.06.2017