Li Andersson Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Andersson, Li
Telefon: 09 432 3007
E-post: li.andersson@riksdagen.fi
Webbplats: www.liandersson.fi
Yrke / titel: politices kandidat, partiordförande
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 -
Arbets- och näringsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 - 27.09.2016
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 23.04.2015 - 23.08.2016