Joona Räsänen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Räsänen, Joona
Telefon: 09 432 3146
E-post: joona.rasanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.joonarasanen.fi
Yrke / titel: tradenom
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 08.02.2019–
Finansutskottet (ersättare) 14.02.2018–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 23.02.2018–
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (adjungerad medlem) 23.02.2018–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 23.02.2018–
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015–13.02.2018
Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015–07.09.2018
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 17.12.2015–09.11.2016
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 –