Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Hanna Sarkkinen

Hanna Sarkkinen

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:

09 432 3148

E-post:

hanna.sarkkinen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

filosofie magister

Valkrets:

Uleåborgs valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Stora utskottet (ersättare) 02.09.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 02.09.2020–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 14.10.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Susanna Kaartinen,
Telefon: 09 432 4097, 050 435 4853
E-post: susanna.kaartinen(at)riksdagen.fi