Hanna Sarkkinen Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Sarkkinen, Hanna
Telefon: 09 432 3148
E-post: hanna.sarkkinen@riksdagen.fi
Webbplats: www.hannasarkkinen.fi
Yrke / titel: filosofie magister, första vice ordförande för Vänsterförbundet
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015–
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 22.04.2015 –