Sami Savio Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Savio, Sami
Telefon: 09 432 3149
E-post: sami.savio@riksdagen.fi
Yrke / titel: diplomingenjör, ekonom
Valkrets: Birkalands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (medlem) 30.06.2017–
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 10.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 09.06.2015–29.06.2017
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015–29.06.2017
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015–29.06.2017
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 11.09.2015–29.06.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 15.06.2017–
 arbetsutskottetSannfinländarnas riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 15.06.2017–