Matti Semi Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Semi, Matti
Telefon: 09 432 3153
E-post: matti.semi@riksdagen.fi
Webbplats: www.mattisemi.fi
Yrke / titel: byggarbetare
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 17.06.2015 -
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 04.06.2015 - 31.05.2019
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 23.04.2015 - 23.08.2016
Vänsterförbundets riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 24.08.2016 -