Ville Skinnari Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Skinnari, Ville
Telefon: 09 432 3103
E-post: ville.skinnari@riksdagen.fi
Webbplats: villeskinnari.fi
Yrke / titel: jurist (Master of Laws), småföretagare
Valkrets: Tavastlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 –