Simon Elo Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Namn: Elo, Simon
Telefon: 09 432 3018
E-post: simon.elo@riksdagen.fi
Webbplats: www.simonelo.fi
Yrke / titel: politices kandidat
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (Vice ordförande) 28.09.2018 -
Stora utskottets arbetsdelegation (Vice ordförande) 28.09.2018 -
Utrikesutskottet (medlem) 06.09.2017 -
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 27.04.2018 -
Framtidsutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 11.11.2015 -
Styrelsen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.01.2017 - 31.12.2021
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015 - 03.02.2018, (Vice ordförande) 12.05.2017 - 13.02.2018
Lagutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 - 13.02.2018, (Vice ordförande) 12.05.2017 - 13.02.2018, (ersättare) 27.04.2018 - 27.09.2018
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 05.09.2017
Utrikesutskottet (ersättare) 30.06.2017 - 05.09.2017
Ekonomiutskottet (ersättare) 30.06.2017 - 05.09.2017
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 04.06.2015 - 14.12.2016
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 - 08.02.2018
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (Vice ordförande) 23.09.2016 - 19.02.2018
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 - 12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Blå riksdagsgruppen (ordförande) 13.06.2017 -