Simon Elo Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Elo, Simon
Telefon: 09 432 3018
E-post: simon.elo@riksdagen.fi
Webbplats: www.simonelo.fi
Yrke / titel: politices kandidat
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (Förste vice ordförande) 28.09.2018–
Stora utskottets arbetsdelegation (Förste vice ordförande) 28.09.2018–
Utrikesutskottet (medlem) 06.09.2017–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 27.04.2018–
Framtidsutskottet (ersättare) 06.09.2017–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 11.11.2015–
Styrelsen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.01.2017–31.12.2021
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 05.02.2019–
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015–03.02.2018, (Vice ordförande) 12.05.2017–13.02.2018
Lagutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015–13.02.2018, (Vice ordförande) 12.05.2017–13.02.2018, (ersättare) 27.04.2018–27.09.2018
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015–05.09.2017
Utrikesutskottet (ersättare) 30.06.2017–05.09.2017
Ekonomiutskottet (ersättare) 30.06.2017–05.09.2017
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 04.06.2015–14.12.2016
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–08.02.2018
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (Vice ordförande) 23.09.2016–19.02.2018
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015–12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Blå riksdagsgruppen (ordförande) 13.06.2017–