Satu Taavitsainen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Taavitsainen, Satu
Telefon: 09 432 3168
E-post: satu.taavitsainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.satutaavitsainen.com
Yrke / titel: socionom (YH), verksamhetsledare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–14.06.2018
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018–24.01.2019
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 –