Tiina Elovaara Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Namn: Elovaara, Tiina
Telefon: 09 432 3019
E-post: tiina.elovaara@riksdagen.fi
Yrke / titel: pedagogie studerande
Valkrets: Birkalands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 28.09.2018 -
Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Kulturutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 05.04.2018 - 31.05.2019
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 -
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 10.06.2015 -
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (ersättare) 20.10.2017 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 08.06.2015 - 29.06.2017
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015 - 29.06.2017, (ersättare) 06.09.2017 - 02.05.2018, (medlem) 03.05.2018 - 28.11.2018
Lagutskottet (medlem) 30.06.2017 - 04.05.2018
Finansutskottet (ersättare) 27.04.2018 - 22.05.2018
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 03.05.2018 - 22.05.2018
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 - 12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Blå riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 13.06.2017 - 30.01.2018