Martti Talja Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Talja, Martti
Telefon: 09 432 3171
E-post: martti.talja@riksdagen.fi
Webbplats: marttitalja.fi
Yrke / titel: specialläkare, professor
Valkrets: Tavastlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 10.05.2017–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Försvarsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 –