Pertti Hakanen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Hakanen, Pertti
Telefon: 09 432 3028
E-post: pertti.hakanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.perttihakanen.fi
Yrke / titel: lantbruksföretagare, institutsofficer
Valkrets: Birkalands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 01.03.2018–
Förvaltningsutskottet (medlem) 19.06.2018–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015–
Försvarsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Miljöutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 04.12.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015–18.06.2018
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–28.02.2018
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 –