Mari-Leena Talvitie

Mari-Leena Talvitie

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3175
E-post:
mari-leena.talvitie(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
diplomingenjör i miljöteknik, Samlingspartiets partifullmäktige, vordf
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015–, (Vice ordförande) 02.05.2019–
Miljöutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 10.06.2015–
Ledamotsassistent:
Laura Pistemaa,
Telefon: 09 432 4175
E-post: laura.pistemaa(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster