Mari-Leena Talvitie Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Talvitie, Mari-Leena
Telefon: 09 432 3175
E-post: mari-leena.talvitie@riksdagen.fi
Webbplats: www.mari-leena.net
Yrke / titel: diplomingenjör i miljöteknik, samlingspartiets partifullmäktige (ordf)
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Miljöutskottet (medlem) 29.11.2018 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 -
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 28.11.2018
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 -