Hanna Halmeenpää Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Halmeenpää, Hanna
Telefon: 09 432 3030
E-post: hanna.halmeenpaa@riksdagen.fi
Webbplats: www.hannahalmeenpaa.fi
Yrke / titel: lektor i biologi och geografi, filosofie magister
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 07.09.2017 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2016
Stora utskottet (medlem) 07.09.2017 - 11.09.2018
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 15.09.2017 - 11.09.2018
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 -