Timo Harakka Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Harakka, Timo
Telefon: 09 432 3031
E-post: timo.harakka@riksdagen.fi
Webbplats: www.timoharakka.fi
Yrke / titel: redaktör, författare
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 09.06.2015–
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015–
Finansutskottet (medlem) 14.02.2018–
Skattedelegationen (medlem) 11.09.2015–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015–13.02.2018
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 10.06.2015–19.12.2016
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 –