Ville Tavio Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Tavio, Ville
Telefon: 09 432 3177
E-post: ville.tavio@riksdagen.fi
Webbplats: www.villetavio.fi
Yrke / titel: jurist, företagare
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 30.06.2017–
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015–29.06.2017
Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 15.12.2016–04.04.2018
Finlands Banks revisorer (ersättare) 16.05.2017–08.03.2018
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 15.06.2017–
 arbetsutskottetSannfinländarnas riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 15.06.2017–