Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3190
E-post:
juhana.vartiainen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
politices doktor, överdirektör
Valkrets:
Helsingfors valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Olli Salomaa,
Telefon: 09 432 4190
E-post: olli.salomaa(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster