Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Petri Honkonen

Petri Honkonen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:

09 432 3036

E-post:

petri.honkonen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

filosofie magister, ämneslärare

Valkrets:

Mellersta Finlands valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (medlem) 15.09.2020–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.09.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Jere Nuutinen,
Telefon: 09 432 4036, 050 313 4443
E-post: jere.nuutinen(at)riksdagen.fi