Petri Honkonen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Honkonen, Petri
Telefon: 09 432 3036
E-post: petri.honkonen@riksdagen.fi
Yrke / titel: filosofie magister, ämneslärare
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (ersättare) 15.02.2017 -
Ekonomiutskottet (medlem) 16.02.2017 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 08.06.2015 -
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.02.2017 -
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 09.06.2015 -
Riksdagsbibliotekets styrelse (Vice ordförande) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015 - 14.02.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 - 09.02.2017
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -