Ozan Yanar Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Yanar, Ozan
Telefon: 09 432 3198
E-post: ozan.yanar@riksdagen.fi
Webbplats: www.ozan.fi
Yrke / titel: Politices kandidat
Valkrets: Helsingfors valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 07.09.2017 -
Skattedelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 04.06.2015 - 31.05.2019
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 06.09.2017
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 -