Laura Huhtasaari Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Huhtasaari, Laura
Telefon: 09 432 3045
E-post: laura.huhtasaari@riksdagen.fi
Webbplats: www.laurahuhtasaari.com
Yrke / titel: pedagogie magister, speciallärare
Valkrets: Satakunta valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Förvaltningsutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Kulturutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Ekonomiutskottet (medlem) 30.06.2017 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 - 29.06.2017
Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015 - 29.06.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 - 08.02.2018
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 -