Antti Häkkänen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Häkkänen, Antti
Telefon: 09 432 3047
E-post: antti.hakkanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.anttihakkanen.fi
Yrke / titel: juris magister, jurist
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 04.05.2017
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 04.05.2017
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 04.05.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 - 09.05.2017
Riksdagens revisorer (medlem) 01.01.2016 - 09.05.2017
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 28.09.2016 - 09.05.2017
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Regeringsmedlemskap
Minister: justitieminister (Sipilä) 05.05.2017 -