Marisanna Jarva Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Jarva, Marisanna
Telefon: 09 432 3051
E-post: marisanna.jarva@riksdagen.fi
Webbplats: www.marisanna.fi
Yrke / titel: företagare, förvaltningsmagister
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 15.09.2015 - 02.06.2016
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -