Emma Kari Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Kari, Emma
Telefon: 09 432 3061
E-post: emma.kari@riksdagen.fi
Yrke / titel: fackboksförfattare, filosofie magister
Valkrets: Helsingfors valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 07.09.2017 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Jordbruksdelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (Ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2017
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2017
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 -