Emma Kari

Emma Kari

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3061
E-post:
emma.kari(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
fackboksförfattare, filosofie magister
Valkrets:
Helsingfors valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Kulturutskottet (ersättare) 09.06.2020–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Gröna riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 05.06.2020–
Ledamotsassistent:
Ella Keski-Panula,
Telefon: 09 432 4061
E-post: ella.keski-panula(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster