Emma Kari Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Kari, Emma
Telefon: 09 432 3061
E-post: emma.kari@riksdagen.fi
Yrke / titel: fackboksförfattare, filosofie magister
Valkrets: Helsingfors valkrets 22.04.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015, (ersättare) 07.09.2017–16.04.2019
Miljöutskottet (Ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015–06.09.2017
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015–06.09.2017
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017–16.04.2019
Jordbruksdelegationen (medlem) 22.09.2017–16.04.2019
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017–16.04.2019
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 22.09.2017–16.04.2019
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 –