Susanna Koski Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Koski, Susanna
Telefon: 09 432 3068
E-post: susanna.koski@riksdagen.fi
Yrke / titel: förvaltningsmagister
Valkrets: Vasa valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 23.06.2016–
Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 22.03.2018–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Kulturutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–02.03.2018
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 –