Kari Kulmala Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Kulmala, Kari
Telefon: 09 432 3070
E-post: kari.kulmala@riksdagen.fi
Webbplats: www.karikulmala.fi
Yrke / titel: förvaltningsmagister, överkonstapel
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (ersättare) 25.01.2018–
Finansutskottet (medlem) 07.09.2017–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 22.09.2017–
Skattedelegationen (medlem) 03.05.2018–
Jordbruksdelegationen (medlem) 22.09.2017–
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015–, (Vice ordförande) 14.09.2017–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.02.2018–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 10.06.2015–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 20.10.2017–, (Ordförande) 08.11.2017–
Forum för internationella frågor (medlem) 08.11.2017–
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015–12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Blå riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 31.01.2018–