Katri Kulmuni Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Kulmuni, Katri
Telefon: 09 432 3076
E-post: katri.kulmuni@riksdagen.fi
Webbplats: www.katrikulmuni.fi
Yrke / titel: kandidat i samhällsvetenskaper, vice ordförande för Centern
Valkrets: Lapplands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 -
Utrikesutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 10.06.2015 - , (Ordförande) 16.06.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 16.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 - 04.10.2016
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -