Antti Kurvinen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Kurvinen, Antti
Telefon: 09 432 3078
E-post: antti.kurvinen@riksdagen.fi
Webbplats: www.anttikurvinen.fi
Yrke / titel: jurist, juris magister
Valkrets: Vasa valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 01.03.2018 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 07.09.2017 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 19.06.2018 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 28.02.2018
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 - 03.12.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -