Jaana Laitinen-Pesola Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Laitinen-Pesola, Jaana
Telefon: 09 432 3083
E-post: jaana.laitinen-pesola@riksdagen.fi
Webbplats: www.laitinen-pesola.fi
Yrke / titel: verksamhetsledare, magister i hälsovård
Valkrets: Satakunta valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (ersättare) 06.03.2018 -
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 21.02.2018 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 20.02.2018
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 20.02.2018
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 22.04.2015 -