Antero Laukkanen Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Laukkanen, Antero
Telefon: 09 432 3084
E-post: antero.laukkanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.anterolaukkanen.fi
Yrke / titel: socialråd, pastor
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 08.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Kristdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Kristdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 23.04.2015 -