Rami Lehto Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Lehto, Rami
Telefon: 09 432 3087
E-post: rami.lehto@riksdagen.fi
Webbplats: www.ramilehto.fi
Yrke / titel: mekaniker i elkraftsteknik
Valkrets: Tavastlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 30.06.2017–
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015–29.06.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 –