Touko Aalto Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Aalto, Touko
Telefon: 09 432 3003
E-post: touko.aalto@riksdagen.fi
Webbplats: www.toukoaalto.fi
Yrke / titel: kandidat i samhällsvetenskaper
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Ekonomiutskottet (medlem) 15.01.2019–
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015, (medlem) 07.09.2017–11.01.2019
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 09.06.2015–06.09.2017
Skattedelegationen (medlem) 11.09.2015–06.09.2017
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015–06.09.2017
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015–06.09.2017
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 –