Mikko Kärnä
Riksdagsledamot  30.04.2015 - 11.06.2018

Namn: Kärnä, Mikko
Telefon: 09 432 3196
E-post: mikko.karna@riksdagen.fi
Webbplats: www.lapinpuolustaja.fi
Yrke / titel: kommundirektör, kapten ia.
Tidigare valkrets: Lapplands valkrets 30.04.2015 - 11.06.2018
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Framtidsutskottet (medlem) 15.02.2017 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 15.09.2015 - 02.06.2016
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.10.2016 - 14.02.2017
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 30.04.2015 - 11.06.2018
Riksdagsledamot: 30.04.2015 - 11.06.2018
Företrädare: Paavo Väyrynen /cent