Mikko Kärnä

Mikko Kärnä

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   30.04.2015–11.06.2018, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3196
E-post:
mikko.karna(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
författare, kapten ia.
Valkrets:
Lapplands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 19.06.2019–, (Ordförande) 25.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 25.06.2019–
Ledamotsassistent:
Susanna Junttila,
Telefon: 09 432 4196
E-post: susanna.junttila(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster