Leena Meri Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  07.05.2015–

Namn: Meri, Leena
Telefon: 09 432 3165
E-post: leena.meri@riksdagen.fi
Webbplats: www.leenameri.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding, häradsskrivare
Valkrets: Nylands valkrets 07.05.2015–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 30.06.2017–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–29.06.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 07.05.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (ordförande) 15.06.2017–
 arbetsutskottetSannfinländarnas riksdagsgrupp (ordförande) 15.06.2017–
Sannfinländarnas riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 02.02.2016–15.06.2017
Riksdagsledamot: 07.05.2015 -
Företrädare: Pirkko Ruohonen-Lerner /saf