Leena Meri Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  07.05.2015 -

Namn: Meri, Leena
Telefon: 09 432 3165
E-post: leena.meri@riksdagen.fi
Webbplats: www.leenameri.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding, häradsskrivare
Valkrets: Nylands valkrets 07.05.2015 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 29.06.2017
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 29.06.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 07.05.2015 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 02.02.2016 - 15.06.2017
Sannfinländarnas riksdagsgrupp (ordförande) 15.06.2017 -
Sannfinländarnas riksdagsgrupp arbetsutskottet (ordförande) 15.06.2017 -
Riksdagsledamot: 07.05.2015 -
Företrädare: Pirkko Ruohonen-Lerner /saf