Leena Meri

Leena Meri

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   07.05.2015–

Telefon:
09 432 3165
E-post:
leena.meri(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
vicehäradshövding, häradsskrivare
Valkrets:
Nylands valkrets 07.05.2015–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Lagutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 20.03.2020–
Riksrätten (medlem) 01.01.2020–31.12.2023
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Erkki Saarinen,
Telefon: 09 432 4165
E-post: erkki.saarinen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster