Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3037
E-post:
veronika.honkasalo(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
docent, ungdomsforskare
Valkrets:
Helsingfors valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Kulturutskottet (medlem) 02.05.2019–
Framtidsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Varpu Jutila,
Telefon: 09 432 4037, 050 400 5141
E-post: varpu.jutila(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster