Direkt till innehållet

Mari Holopainen

Mari Holopainen

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3052
E-post:
mari.holopainen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
ekonomie magister, doktorand
Valkrets:
Helsingfors valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Riina Laurila,
Telefon: 09 432 4052, 050 304 0771
E-post: riina.laurila(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster