Eveliina Heinäluoma

Eveliina Heinäluoma

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3050
E-post:
eveliina.heinaluoma(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
magister i samhällsvetenskaper, kommunikationsexpert
Valkrets:
Helsingfors valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–
Finansutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.09.2019–
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kulturutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Miljöutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (medlem) 20.02.2020–
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (ersättare) 19.06.2019–
Ledamotsassistent:
Marjukka Mattila,
Telefon: 046 921 5200
E-post: marjukka.mattila(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster