Ruut Sjöblom

Ruut Sjöblom

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3116
E-post:
ruut.sjoblom(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
teologie magister, forskare
Valkrets:
Nylands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Revisionsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Lagutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 18.06.2019–

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster