Heikki Vestman

Heikki Vestman

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3051
E-post:
heikki.vestman(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
juris magister, jurist
Valkrets:
Nylands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Miljöutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Eero Haapalehto,
Telefon: 09 432 4051
E-post: eero.haapalehto(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster